Haptonoom of haptotherapeut?

Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een haptonoom en een haptotherapeut? In de praktijk worden de termen ‘haptonoom’ en ‘haptotherapeut’ vaak door elkaar gebruikt. Toch is er wel degelijk verschil.

Wat is een haptonoom?

Een haptonoom is iemand die binnen zijn of haar eigen beroep op haptonomische basis werkt. Deze persoon heeft na een beroepsopleiding het basisjaar haptonomie gevolgd bij een van de drie post hbo-opleidingen voor haptonomie. Neem als voorbeeld een fysiotherapeut die op haptonomische basis werkt: de fysiotherapeut behandelt jouw fysieke klacht in eerste plaats vanuit de fysiotherapie. Hij besteedt echter ook aandacht aan hoe je met je klacht omgaat. Niet alleen een zorgverlener maar ook bijvoorbeeld een leerkracht, trainer, coach of maatschappelijk werker kan op haptonomische basis werken. Behandelingen van iemand die op haptonomische basis werkt, worden niet als haptotherapie vergoed.

Wat is een Haptotherapeut?

Een haptotherapeut heeft binnen de eerstelijns gezondheidszorg een plaats in het gebied van de somatische en psychosociale zorg. Haptotherapie is de therapievorm gebaseerd op de uitgangspunten van de haptonomie. Je bezoekt een haptotherapeut als je last hebt van bijvoorbeeld spanningsklachten, overbelasting of burn-out, angstklachten, verlies- en rouwverwerking of andere psychosomatische klachten die je dagelijkse leven beïnvloeden. Zie ook de indicaties voor haptotherapie.

Een haptotherapeut heeft na een hbo-beroepsopleiding én het basisjaar haptonomie, de volledige 4-jarige post hbo-beroepsopleiding haptotherapie gevolgd. Als de hbo vooropleiding geen zorgopleiding was maar een andere hbo- of wo-opleiding, dan volgt de haptotherapeut aanvullend een medische en psychosociale basisopleiding. Pas dan kan de haptotherapeut zorgverlener worden en zich aansluiten bij een van de beroepsverenigingen. De behandelingen worden vervolgens deels vergoed als haptotherapie.

Hoe weet je of je bij het juiste adres bent?

Uiteraard is dit heel persoonlijk. Een te verwachten antwoord van mij als haptotherapeut is natuurlijk dat je ‘een goed gevoel’ bij iemand moet hebben. Ga dus vooral kennismaken! Meestal kost dat niets en je voelt zelf of er een klik is. Maar dat is niet het enige waar je op kunt letten. Kijk of je te maken hebt met een zorgverlener door in het AGB-register van Vektis.nl op te zoeken of de haptotherapeut een AGB-zorgverlenerscode heeft. Want dan is de behandeling te declareren bij je zorgverzekering, mits je aanvullend verzekerd bent.